Waarom Slimr® aan de slag?

Medezeggenschap draait om informatie en communicatie. Opvallend dus dat ICT nog geen vanzelfsprekende plek heeft bij veel ondernemingsraden. Er wordt nog veel ‘ouderwets’ vergaderd, verslagen van OR-vergaderingen worden vaak pas lang nadat de bijeenkomst heeft plaats gevonden openbaar gemaakt en de achterban blijft nog vaak een gesloten boek.

Natuurlijk kan het anders

De ondernemingsraad kan zich presenteren in de onderneming op een manier dat niemand erom heen kan. De meningen en verwachtingen van je collega’s kunnen real time gepeild worden en een dialoog kan met enkele simpele handelingen worden georganiseerd. De OR kan een plek worden waarin werknemers zich kunnen ontwikkelen tot kritische, verantwoordelijke en gezagvolle collega’s, die daadwerkelijk iets voor elkaar kunnen krijgen in de onderneming. Diverse slimme oplossingen, met hulp van ICT, kunnen daarbij helpen. OR-Coach.nl biedt je daarom de kans om Slimr® aan de slag te gaan.

Wat kun je verwachten?

Een festival dat een platform wil zijn voor iedereen die medezeggenschap in organisaties verder wil brengen, door het bieden van slimme hulpmiddelen. Zo kunnen ondernemingsraden hun werk steeds beter, efficiënter en met nog meer plezier en resultaat blijven doen. Daarbij maak je als OR-lid kennis met vele aanbieders van slimme oplossingen. En deze aanbieders komen in contact met OR-leden. We beginnen kleinschalig, in Malden, maar we willen natuurlijk groeien. Voor inhoudelijke verdieping ga je naar OR Live, voor slimme oplossingen kom je naar Slimr® aan de slag.

Community van OR-leden

Wil je ook buiten de festivaldata in contact blijven met gebruikers en aanbieders van slimme oplossingen? Dan is NIVOR de plaats waar je hen ontmoet. NIVOR is het online platform voor en door OR-leden die werk willen maken van hun verantwoordelijke rol in de organisatie. Je kunt daar gratis lid worden!